KeyShot Viewer là miễn phí, ứng dụng độc lập cho phép chia sẻ an toàn các cảnh KeyShot để xem, trình bày và cấu hình mô hình 3D tương tác, chân thực, sử dụng cùng công cụ kết xuất tia theo thời gian thực như KeyShot để tạo ra hình ảnh tuyệt vời với tốc độ và chất lượng.

Đặc tính

Trình xem KeyShot là một ứng dụng giàu tính năng để nâng tầm đánh giá thiết kế, bản trình bày và cộng tác của bạn. Các tính năng bao gồm:


Chất lượng xuất thời gian thực

Xem cập nhật cảnh của bạn ngay lập tức với chất lượng cao nhất, trải nghiệm thời gian thực có thể.

Tương tác chuột / cảm ứng

Khám phá bằng chuột hoặc thiết bị hỗ trợ cảm ứng bằng cử chỉ ngón tay hoặc thanh công cụ bay ra.

Điều khiển góc nhìn 360°

Khám phá các khái niệm sản phẩm, cấu hình và hình ảnh sản xuất của bạn trong góc nhìn 360 độ.

Cấu hình sản phẩm

Xem các cấu hình sản phẩm được tạo bằng KeyShot Pro để hiển thị các biến thể cho đánh giá hoặc trên màn hình sản phẩm.

Đầu ra hình ảnh / siêu dữ liệu

Nhấn để lưu ảnh chụp màn hình bao gồm siêu dữ liệu với thông tin máy ảnh và biến thể hoạt động.

Kiếm soát bảo mật

Kiểm soát truy cập tệp và ngăn chặn lạm dụng với bảo vệ mật khẩu và lớp phủ hình mờ.


Cách hoạt động

Mở, xem và tương tác với cảnh KeyShot trong thời gian thực. Sử dụng chuột, chạm, bút hoặc bút stylus để khám phá cảnh hoặc thay đổi vật liệu và ánh sáng.


Xây Dựng | KeyShot | Data Design Viet Nam

KeyShot Benchmark

KeyShot Benchmark cung cấp đánh giá nhanh chóng, dễ dàng cho hệ thống kết xuất của bạn. Công cụ Trình xem KeyShot này cho biết CPU hoặc GPU của bạn sẽ hiển thị các cảnh KeyShot nhanh như thế nào so với hệ thống tham chiếu.


Biến Đổi | KeyShot | Data Design Viet Nam

Sự tương thích


Tương Thích | KeyShot | Data Design Viet Nam

Tích hợp không giới hạn


Tích Hợp Không Giới Hạn | KeyShot | Data Design Viet Nam

Hỗ trợ import từ nhiều định dạng khác nhau bằng LiveLinking

Video | KeyShot | Data Design Viet Nam


Đối tác của chúng tôi

Từ 500 công ty lớn đến các doanh nghiệp, cá nhân vừa và nhỏ
Mọi người đã tin tưởng Keyshot để làm cho thương hiệu của họ nổi bật